“Món sense sol, de llums interiors”. 1968. Propietat del Museo de Arte Moderno de México.